Aarsland

Norske Aarsland Møbelfabrikk AS har i mer enn 90 år arbeidet målbevisst med å designe, produsere og markedsføre tidsriktige møbler med gode tekniske løsninger og høy funksjonalitet. Virksomheten er tuftet på gode og lange jærtradisjoner i et godt samspill mellom industri og primærnæringene på Jæren.

Aarsland tilstreber hele tiden best mulig utnyttelse av materiell og energi, og å unngå forurensning av omgivelsene og atmosfæren. Like viktig er det å sikre trygge og varige arbeidsplasser i et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette gjør de gjennom investeringer i ny teknologi og maskiner, og sørge for kompetanseutvikling og opplæring av personalet.

Aarsland leverer kontormøbler, oppbevaring, møtebord, kildesortering, garderobe og skranker – gjerne kundetilpasset.