Ergospace

Ergospace AS fokuserer på løsninger som skaper en bedre arbeidsdag på kontoret, og har vært på markedet i mer enn 20 år. Selskapet har god kjennskap til ergonomi og dataarbeidsplassens stadige utvikling og utfordringer.

Produktene effektiviserer kontorarbeid, samtidig som de forebygger og forhindrer belastningsskader.