NCP

Nordic Comfort Products (NCP) er lokalisert på Hemnesberget ved Helgelandskysten i Nord-Norge, og leverer bærekraftige møbler fra resirkulert materiale gjennom innovasjon og design.
Nordic Comfort Products (NCP) investerer i miljøet og vår fremtid ved å gjenbruke plast og stål fra lokal industri for å produsere produkter i samme område.
NCP samler slitte fisketau og rør fra lokale oppdrettsselskaper som Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea, og gir de brukte materialene en ny hensikt.
NCP produserer og selger stoler, kontorstoler, bord og traller for offentlige miljøer. Våre kunder inkluderer skoler, hoteller, restauranter og bedrifter.