QNTM Lindbak Oslo 2023 Foto Niklas Hart 11

Et hjem hjemmefra - House of QNTM

Kundecase

House of QNTM på Skøyen i Oslo er et samlingssted for selskapene under QNTM Group paraplyen. Her har det vært fult fokus på å skape et hyggelig samlingssted - “et hjem hjemmefra”. Vi har fått gleden av å levere møbler til arbeidsplasser, møterom, kontorstoler, miljømøbler og belysning.

QNTM Lindbak Oslo 2023 Foto Niklas Hart 25
Arbeidsbord fra Ragnars, Bordskjermer fra Glimakra og kontorstoler fra Interstuhl

Møterom

I de forskjellige møterommene hos QNTM skal ansatte og besøkene kunne avklare de viktige spørsmålene, legge til rette for diskusjoner og ta gode beslutninger i møterom som spiller på lag med dem. Les mer om møterom her.

Sosiale soner

I de sosiale sonene er det lagt fokus på gode material- og fargevalg som skaper dynamikk, trivsel og motivasjon. Disse sosiale sonene er en arena for uformelle møter som både kan være relatert til jobb, eller relasjons- og rekreasjonssted i pausene. Les mer om sosiale soner her.

Spise område

Spiseområdet til QNTM er et sted for avkobling og deling av informasjon, enten det gjelder jobb eller fritid. Les mer om spiseområder og kantine her.

Takk for godt samarbeid Vinter interiørarkitekter
Foto: Niklas Hart