I Stock 1184871451 It sikkerhet

Husk å låse døra til din digitale verdier

Å låse kontoret etter stengetid er opplagt. Like enkelt er det ikke når verdiene ikke er smykker eller en sofa, men immaterielle verdier koblet til nettet. Hvordan håndterer du dine digitale verdier?

«IT-sikkerhet» er en sekkebetegnelse som omfatter alt fra kjøreregler i nettverket inn og ut av datamaskinene tilknyttet bedriften, til hvilken praksis man har med tanke på betalingsløsninger og autentisering. Mest av alt handler det om å verne om de nevnte immaterielle verdiene.

Rask teknologisk nyvinning skaper utfordringer innenfor sikkerhet. Den samme teknologien som gir oss uante muligheter til å dele data på tvers av ansatte og virksomheter, er det samme nettverket av datamaskiner som også kan benyttes for å angripe eller tappe bedriften for informasjon når uvedkommende slipper inn.

Teknologi i dag skal være enkelt og bekymringsfritt, men jo enklere det blir jo mer kompleks og krevende blir forholdet til sikkerhet. IT-sikkerhet handler om å identifisere og vurdere risiko, og basert på dette legge føringer for hvordan teknologi skal benyttes i din bedrift.

I Lindbak IT følger vår vi med på dine systemer 24 timer i døgnet og om noe uforutsett skulle skje så vil vi ta grep. Av erfaring vet vi at den største sikkerhetsbristene er menneskelige feil i organisasjonen, derfor tar vi ansvar for både IT-infrastruktur og kursing av de ansatte som del av vår tjeneste.

Vil du høre mer om våre sikkerhetstjenester?

Kontakt oss

Smidige IT-tjenester

Vi betjener SMB-markedet innenfor IT-drift, nettverk, lagring, hardware og sikkerhet, og vår arbeidsmodell bygger på automatiserte prosesser og skalerbar bruk av teknologi. Med kontinuerlig overvåkning og fri førstelinje sørger vi for at du alltid er trygg, og gjennom en betalingsmodell basert på pris per bruker, har du forutsigbarhet både på drift og kostnader.

Lindbak-it_AdobeStock_298257725.jpg