I Stock 1189523517 It sikkerhet

IT-sikkerhet er et ledelsesproblem

Den menneskelige faktoren ligger i bunnen for det meste som går galt innen IT-sikkerhet, og det er faktisk bedriftens ledelse som er den største risikoen. Det er to grunner til det. De har beslutningsmyndighet og de godtar som oftest utbetalinger, derfor er de det opplagte målet. Det mest nedslående er at det er menneskene selv som er den som oftest forbigår bedriftens sikkerhetsprosedyrer!

Lederen sender tydelige signaler om hva som er normen for sikkerhet. Om det ikke er så farlig om e-poster skannes for ledelsen, om lederen ikke tar innover seg sikkerhetsutfordringer eller trusselbildet, hva kan da forventes av resten av organisasjonen?

Teknologi er et topplederansvar på lik linje som strategi, budsjett og organisasjonsutvikling. Å ha orden i systemer, å ha en posisjon i den digitale delen av forretningsverden og å forstå hvordan teknologi påvirker bedriftens fremtid er ikke lenger kjekt å ha, men selve grunnlaget for forretningsdrift og en vesentlig konkurransefaktor. Du som leder står først i båten, det er ditt ansvar enten det handler om sikkerhet eller å ta i bruk nye støttesystemer.