Referansebilde Bekken og Strom

Sikker og effektiv drift hos Bekken & Strøm

Bekken & Strøm AS leverer yrkesklær til det norske arbeidsmarkedet for 365 millioner kroner. Med flere utsalgssteder og et enormt vareutvalg kreves full kontroll, og Lindbak IT bistår IT-sjef Bjørn Aune med drift, forvaltning og administrasjon av 150 ansatte som daglig leverer arbeidstøy, verneutstyr, skotøy, profil- og fritidsklær landet rundt.

Teknologi er et lederansvar på samme måte som økonomi og organisasjonsutvikling, hvordan kan IT effektivisere eksisterende rutiner? Med bistand fra Lindbak IT på rådgivning, prosjektledelse, sikkerhet og overvåkning av driftsmiljøet, kan Aune fokusere på de viktigste oppgavene – oppsett av Bekken & Strøm for videre vekst.

Les mer om IT-total her

På tjenestenivå har vi så langt bistått Bekken & Strøm med:

  • Rådgivning
  • Prosjektledelse
  • Oppgradering og vedlikehold av servere og nettverk
  • Backup ut av huset
  • Overvåkning
  • Antivirus
  • Kompetanse på sikkerhet, ombygging av nettverk og serverpark for å gi best mulig sikkerhet.
  • GDPR

Ønsker du å vite med om IT total og hvordan vi kan bistå deg med effektivisering av IT-drift?

Kontakt oss