Referansebilde Fjossystemer

Systemer i fjøset er ikke hva det engang var

Med Lindbak IT som samarbeidspartner kan Fjøssystemer AS kan konsentrere seg om å gjøre hverdagen enklere for norske bønder. Leveransen vår består av dynamiske IT-støttesystemer for både administrasjon, teknikere og selgere.

«Bonden» har blitt høyteknologisk og en av aktørene som raskest tar i bruk ny teknologi for å effektivisere arbeidshverdagen. Fjøssystemer er en av leverandørene som har vokst stort innenfor kategorien og leverer i dag fullautomatiserte melkeroboter til den digitale bonden.

Fjøssystemer AS er en landsdekkende leverandør av bygg og innendørs mekanisering til landbruket, og har sterk kompetanse på hvordan fjøs bygges og driftes. Gjennom sine høyteknologiske løsninger – som fullautomatiserte melkeroboter og fôringssystemer – bidrar de til at norske bønder får en mer effektiv hverdag.

Fjossystemet Referanse 2

Selskapet har på få år utviklet seg fra å ha få noen millioner i omsetning, til å bli en milliardbedrift med sju selvstendige avdelinger og felles administrasjon på Fåvang. En slik vekst krever fleksible og stabile IT-støttesystemer som kan vokse i takt med organisasjonen, og i samspill med gode planer og gode rådgivere.

– Systemene vi i Lindbak IT har levert til Fjøssystemer gjennom mange år, skal i sum fungere som en komplett digital verktøykasse for både administrasjon, teknikere og selgere, forteller Mats Thorvaldsen, daglig leder i Lindbak IT.

Det betyr kort forklart at Fjøssystemer skal føle seg trygge på at både maskinvare og programvare som er tilpasset hver enkelt ansatt, til enhver tid fungerer optimalt, med alt som hører av oppetid, support og tilganger.

Fjossystemet Referanse 0

Samarbeidet mellom Fjøssystemer og Lindbak IT startet allerede i 2013. Mens det i oppstarten var en mindre leveranse som utløste kontakten, har vår rolle med tiden utviklet seg til at vi nå er en totalleverandør på IT-siden for stort sett alt det interne arbeidet som gjøres i Fjøssystemer.

– For oss i Fjøssystemer er det viktig å ha en samarbeidspartner som ser behovet vårt på både kort og lang sikt. Det at vi er godt og riktig rigga selv når vi vokser mye og stadig får nye behov, gjør oss til en bedre samarbeidspartner for bøndene. Der føler vi Lindbak IT har vært gode på å følge opp og tilpasse leveransen sin innen både maskinvare og programvare, forteller Hans Roger Lien, IT-sjef i Fjøssystemer.

Fjossystemet Referanse 1

Langvarig samarbeid med kontinuerlig rådgivning

At samarbeidet skulle bli så tett og langvarig var altså ikke gitt i starten, men gjennom god rådgivning og oppfølging, har samarbeidet altså så langt vart i åtte år. Og dette er en bevisst strategi for oss i Lindbak IT.

– Vi har troen på at det å være tett på og ha god dialog skaper det beste samarbeidet. Med vekt på å være en samarbeidspartner og ikke bare en leverandør, er vi opptatt av å ha innsikt i det konkrete behovet til hver enkelt, og å drive kontinuerlig kompetanseoverføring til kundene våre. Da får vi også gitt de beste rådene, slik at kundene får mest mulig utbytte av å jobbe med oss, sier Thorvaldsen.​

Mens mange aktører ser på rådgiving som en oppstartsaktivitet, mener altså vi i Lindbak IT at dette er en viktig faktor for ethvert kundeforhold, i takt med at kundene våre utvikler seg og får nye eller endrete behov.

Bilde Fjossystemer

Digital arbeidsplass med skybaserte tjenester

I løpet av samarbeidet har Fjøssystemer flyttet driften ut fra egne lokasjoner og opp i skyen, noe som gir mange fordeler både i hverdagen og på et mer overordnet nivå.

Det ene er at Fjøssystemer slipper å investere i infrastruktur som blir avleggs på grunn av kapasitet eller hastighet. Alt ligger i skyen og kommer som en tjeneste som er ferdig driftet, og dette gjør det også enklere å skalere omfanget etter behov.

Det andre er at en skybasert ordning gjør selskapet mindre sårbart med tanke på stabilitet og oppetid (riktig å si det sånn?). Siden Microsoft 365 i utgangspunktet heller ikke har noen gode løsninger for sikkerhetskopiering, blir også denne biten enklere å ivareta på en god måte, med skybaserte tjenester.

Til sist gjør skybaserte løsninger det mye enklere å få til sømløse tilganger til interne data og programmer.

Fjøssystemer sine selgere jobber nemlig mye ute i felten. Dermed har de også behov for å ha en digital arbeidsplass med tilgang til systemene sine via mobile løsninger. Teknikerne har på sin side vakttjeneste, med utrykninger døgnet rundt. Dette arbeidet forutsetter også tilgang til en rekke digitale verktøy.

– For oss som har mange selgere og teknikere som jobber mens de er ute av kontoret, er det svært viktig at hvor de befinner seg ikke påvirker hvordan de får utført jobben sin. Når selgere skal vise fram produkter, skrive tilbud og samhandle med kolleger, og teknikere blant annet skal drive loggføring og rapportering av servicer og kontroller de har utført, er det avgjørende at dette fungerer knirkefritt, sier Lien.

Fjossystemet Referanse 3

IT Total er en god motor

Et overordnet mål for alle kundene Lindbak IT jobber med, er at de skal ha en så smidig IT-hverdag som mulig. Da er det særdeles viktig at faktorer som support og sikker oppbevaring og håndtering av data er på plass. Og det er nettopp det tjenesten LINDBAK IT Total handler om; de grunnleggende tjenestene som vi mener enhver bedrift bør ha i bunn.

– IT Total er på mange måter grunnmuren som gjør at alt fungerer, fra drift og nettverk til lagring og sikkerhet, sier Thorvaldsen.

Dette gjør at Fjøssystemer kan konsentrere seg om å bruke tiden og kompetansen sin på sin egen kjerneleveranse.

– Når vi har følelsen av at ting flyter godt uten at vi egentlig trenger å tenke på det, kan vi i Fjøssystemer heller fokusere maksimalt på det vi skal være gode på. Dette er med på å heve oss både som selskap og som leverandør av tjenester til en stor kundegruppe, forteller Lien.

I IT Total inngår også jevnlig testing av datasikkerheten hos Fjøssystemer, som oppsummeres i en sikkerhetsrapport. I testingen inngår blant annet simulerte angrep som avdekker både teknisk sikkerhet og de ansattes rutiner. Heller enn å avdekke feil er målet å gjøre preventive tiltak som bidrar til at mulige sikkerhetshull tettes. Og siden hackere stadig kommer opp med nye metoder og blir mer utspekulerte i arbeidet sitt, er dette en jobb som aldri blir ferdig, fra Lindbak IT sin side.

Fjossystemet Referanse 4

Riktig lisensiering gir gevinster

I arbeidet med Fjøsysstemer gjør vi jevnlig revisjoner av hvilke lisenser de har behov for. Vi ser ofte at bevisstheten rundt lisensiering er lav, og at folk blir overraska når vi forteller om den potensielle oppsiden ved en gjennomgang av lisensens deres.

– For Fjøssystemer sin del gjorde en optimalisering av lisensene at systemene deres både ble mer stabile og sikrere med tanke på datainnbrudd. De sparte også penger på å velge de riktige lisensene, forteller Mats Thorvaldsen.


Han har stor forståelse for at det er utfordrende for kundene sjøl å gjøre noe med dette, og at de i mange tilfeller har problemer med å vite hvilke sikkerhetsprogrammer de har lisenser til.

Ønsker du å høre mer om våre smidige IT-tjenester

Kontakt oss for en IT-prat

Kunde: Fjøssystemer AS
Sted/år: Fåvang, 2013 – 2021
Fagområder: IT, med IT Total, hardware, Skytjenester og Digital arbeidsplass
Ansvarlige  hos Lindbak: Bjørnar Aassveen, Marius Pedersen Slåtsveen