Formannskapssalen - Kristiansund kommune

Lindbak avdeling Kristiansund har levert solskjerming og komplett møteromsløsning til Formannskapssalen i Kristiansund kommune. Solskjermingen er fra leverandøren Denina og komplett møblering fra Fora Form. Salen er et mye brukt møterom og representasjonsrom i Rådhuset.

"Lindbak har utvist høy profesjonalitet og kompetanse, og en svært god behovsforståelse. Prosjektet har vært godt fulgt opp og servicen har vært upåklagelig. Vi er svært godt fornøyd med prosessen og resultatet" uttaler Toril Skram, Bysekretær i Kristiansund kommune.

Velkommen til å ta kontakt med Lindbak for ditt neste prosjekt.

Kunde: Kristiansund Kommune
Område: Formannskapssal i Rådhuset
Salgansvarlig hos Lindbak: Alf Yttervik Adolfsen
Leveranse:
Solskjerming og komplett møteromsløsning

Foto: Lill Fjerstad
Se flere bilder fra prosjektet under.