2023 Nortura Oslo sosialsone 7

Gammelt og nytt forenes i Nortura's nye hovedkontor

Kundecase

Lindbak har som mål og misjon å utvikle bærekraftige løsninger som sikrer trivsel og effektivitet til sine kunder. Da Nortura skulle flytte til nye lokaler, var norsk kvalitet, gode, fleksible og bærekraftige løsninger viktige faktorer. Resultatet ble en tydelig bærekraftig og norsk identitet, med kombinasjon av gjenbruk og ombruk.

Nortura er en av Norges største matprodusenter og et samvirke som eies av om lag 17 000 norske bønder. Et selskap med grunnleggende verdier som knytter seg til norsk kvalitet, nyskapning og bærekraft. Da hovedkontoret skulle flytte inn i nye lokaler i Schweigaards gate 15, var de opptatt av å velge samarbeidspartnere som kunne speile deres verdier, og å sikre gjenbruk og ombruk av kvalitetsmøbler fra deres gamle lokaler. Vi fikk gleden av å levere prosjektet i samarbeid med IARK og Vinter interiørarkitekter.

-Visjonen for de nye lokalene var først og fremst å redusere kostnader, videre gi rom for gode og fleksible løsninger og beholde kompetanse, samt evne å tiltrekke ny kompetanse, forteller kunden.
2023 Nortura Oslo sosialsone mennesker reallybord 24

Miljøvennlig profil med en kombinasjon av gjenbruk og ombruk

-Nortura er en av Norges største matprodusenter og eies av den Norske bonden. Vi er opptatt av bærekraft og å ta vare på verdiene for kommende generasjoner - også når det gjelder interiør. Vi ønsker å vise at det er mulig å skape attraktive lokaler uten å kjøpe alt nytt. Derfor valgte vi å gjenbruke mesteparten av de gamle kontormøblene våre ved å gi dem et betydelig ansiktsløft. De gamle kantinestolene har blitt trukket om med ull fra våre bønders egne sauer og kontorpultene er skjært til og kantet på nytt. 80 kilo med slitt arbeidstøy fra fabrikken vår i Tønsberg har blitt til bord. Vi har valgt kortreiste, naturlige materialer av heltre og brukt våre egne ull og skinnprodukter der det har vært mulig. Dette er løsninger som Nortura er alene om og vi kan fortelle Norturas historie til gjester som er på besøk.

For oss i Lindbak ble en viktig del av rådgivingsprosessen å kartlegge hvilke møbler og evt. utstyr som kunne gjenbrukes og flyttes til Nortura´s nye lokaler. Flytteprosessen ble gjennomført i samarbeid med First Mover Group. Ved anskaffelse av nye møbler falt valget naturlig på kortreiste og norske kvalitetsmøbler. Lindbak tok videre ansvar for prosessen med møblene som skulle trekkes om, tilpasses og vedlikeholdes.

Gjenbruk er smart

Enkelte produkter kan lett oppgraderes eller gjenopprettes, for eksempel ved å bruke deler som kan skiftes ut, rengjøres eller polstres. Et gammelt bord kan få en ny bordplate eller gamle stoler kan få nytt stoff.

I 1979 skapte Sven Ivar Dysthe «Lamilux»-stolen, en suksess som har preget norske møterom, kontorer og kantiner siden den tid. Dessverre ender mange av disse stolene opp i containere på grunn av utdatert design. Når Nortura flyttet til nye lokaler ble disse stolene reddet fra den skjebnen. De ble nøye pusset, beiset og fikk nytt liv med mykt lammeskinn. Lammeskinnene er fra Nortura sin egen produksjon og Østlie har trekt om stolene. Med høykvalitets deler som kan skrus fra hverandre har disse stolene fått 40 nye fine år foran seg. Dette prosjektet er et eksempel på hvordan kreativ gjenbruk kan redde et norsk designikon fra å bli kastet.

2023 Nortura Oslo moterom lamilux 32

Omtrekk, vask og rens av stoler og sofa

De gamle Håg Capisco- og H05-kontorstolene fra Nortura sitt tidligere lokaler har blitt trekket om i samarbeid med Stoldoktoren. Dette involverte en omtrekking for å sikre at de nye tekstilene harmoniserte godt med det nye miljøet. Videre har Fjordfiesta-stoler, møteromsstoler og en sofa i Cognac Skinn fra de tidligere lokalene blitt vasket, renset og blitt plassert i det nye miljøet.

Resirkulerte og tilpassede bordplater

I samarbeid med Spesial Innredning har vi tilpasset platene fra gamle arbeidsbord med kapp og nye kantlister. Ved å gi disse bordplatene en ny sjanse til å skinne har vi redusert avfallsmengden. I tillegg er det levert Really loungebord og plater fra Kvadrat. Disse bordene er laget av 80 kilo slitt arbeidstøy fra fabrikken deres i Tønsberg som gir en meningsfull anvendelse for ressurser som ellers ville bli kastet.

Les mer om produkter av resirkulerte materialer

Norske produsenter var et naturlig valg

Nortura med sine dype røtter i norsk produksjonstradisjon foretrakk naturligvis norske produsenter når de skulle velge nye kontormøbler. Aarsland står bak bordene som pryder de nye arbeidsplassene og møterommene, og Fora Form står bak møteromsstolene. I tillegg er det levert stoler fra de norske produsentene HÅG og RBM. Det er utelukkende brukt norsk skinn og tekstiler fra Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk og Elmo Nordic.

Les mer om Norsk design

Lindbaks tilnærming:

Målet vårt er at alle kundeprosjekt skal være ment for lang levetid og at våre interiørløsninger skal være en del av den sirkulære strømmen som forlenger levetiden til produkter og materialer. Vi skal gjennom samarbeid med flere ledd i verdikjeden sikre økt grad av resirkulering av materialer og finne innovative måter å ombruke møbler. Dette målet er knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 12, om «Ansvarlig forbruk og produksjon». Videre ønsker vi å bidra til at vi direkte og indirekte gjør tiltak for å minimere våre fotavtrykk. Dette gjør vi best når vi samarbeider med alle ledd i verdikjeden og legger til rette for gode driftsprosesser og løsninger.

Lindbak er den eneste nasjonale møbelforhandleren som er norskeid. Vi anvender vår fagkunnskap med tanke på å tilby og prioritere norske produsenter, der de er gode nok med tanke på logistikk og levering, produksjonskapasitet, miljøarbeid på bedrifts og produktnivå, etisk handel i leverandørkjedene, prisnivå, konstruksjon og visuelt uttrykk, tilgang på reservedeler, teknisk levetid o.a.

Norske møbelprodusenter går i spissen for bærekraftig produksjon

HÅG - Design og bærekraftig møbelproduksjon

Møbelfabrikken HÅG ligger i utkanten av Røros. HÅG har produsert møbler helt siden 1957, og vært blant pionerene innen både design og bærekraftig møbelproduksjon i Norge. – Måten vi produserer på, med kortreiste materialer og industrialisert produksjon, gjør at vi har fleksibel kapasitet og levering, og at vi er godt rustet for fremtiden, sier Christian Lodgaard. HÅG Capisco er en klassiker som både er Svanemerket og EPD merket. Den ergonomiske stolen Capisco er benyttet som prosjektstoler hos Nortura.

2023 Nortura Oslo kreativsone moterom 15

Aarsland med lange tradisjoner med fokus på kvalitet

Aarsland er en norsk kvalitetsprodusent med lange tradisjoner. Produksjonslokaler på Vigrestad og et stort lagerhold, sørger for hurtig levering til markedet.

Deres bordplater leveres med finér eller høytrykkslaminat, på en kjerne av MDF. Dette gir god kvalitet og lang levetid. Alle møblene tilfredsstiller Norsk Standards krav til regulering, stabilitet og overflatebehandling. Deres skapmøbler og bordplater er Svanemerket.

2023 Nortura Oslo moterom mennesker 20

Fora Form - Fabrikk på Ørsta med fokus på gode samspill der mennesker møtes

Fora Form er en norsk møbelprodusent med fabrikk i Ørsta, som i samarbeid med norske designere lager gode samspill der mennesker møtes. Deres mål er å produsere bærekraftige kvalitetsmøbler av gode materialer og med lang levetid til offentlig bruk.

2023 Nortura Oslo moterom 10
-Det krever mye tid og ressurser å bygge fremtidens arbeidsplass. Lindbak har vært en viktig bidragsyter for å komme frem til de beste løsningene ut ifra våre ønsker og behov. Lindbak har under hele prosessen vært opptatt av bærekraft, gjenbruk og et lavest mulig klimaavtrykk. Vi er veldig fornøyde med prosessen og resultatet!


Takk for godt samarbeid Nortura, IARK, Vinter interiørarkitekter og First Mover Group, Østlie Møbelservice, Spesialinnredning, Stoldoktoren, med flere.

Foto: Niklas Hart

Se film av prosjektet