Huddle rom mellomstort møterom_Mennesker_video-kamera

Er din bedrift klar for «det digitale skiftet»?

Slik optimaliserer du din arbeidshverdag med hjelp av lyd og bilde

Ett av resultatene av overgangen til digitale møteplasser er at samhandling blir mer fleksibel og dynamisk. Man kan ta korte videomøter med deling av dokumenter for å avklare en problemstilling i stedet for en telefonsamtale, eller å måtte vente til neste fysiske møte.

Hva er en digital arbeidsplass?

En digital arbeidsplass er ikke lokalisert til et bestemt sted, men består av et nettverk der de ansatte logger seg på og kan samarbeide helt uavhengig av hvor de er og om de på samme sted. Digitale arbeidsplasser har flere fordeler som å kunne rekruttere medarbeidere uavhengig av hvor de bor, reduserte reisekostnader og mindre behov for kontorlokaler. I ytterste konsekvens er en digital arbeidsplass en bedrift uten faste lokaler, hvor medarbeidernes enheter og bedriftens nettverk er integrert på en plattform.

Huddly for streamers and professional consultants

Her er noen produkter som kan optimalisere din digitale møtehverdag

Nye arbeidsformer krever nytt verktøy

En bedrift legger vanligvis en god del ressurser i arbeidsmiljøet til medarbeiderne, med tanke på både utforming av arbeidsplass, møterom og de sosiale aspektene. Spørsmålet er hvordan din bedrift kan oppfylle de samme hensynene når ansatte og andre aktører møtes digitalt?

- Mange bedrifter har videokonferanseutstyr kun på det største møterommet, fordi videomøter ikke brukes altfor mye, men når det først brukes, er det gjerne med mange deltakere. Men med mer bruk av videokonferanser, vil mindre møterom også få en helt annen bruksmulighet hvis man setter inn en skjerm og et kamera, sier Andri Magnusson, lyd og bilde-ansvarlig i Lindbak.

Fra whiteboard til smartboard til…?

“Gamle” arbeidsformer har mye for seg, som tavla som kan brukes til idedugnad, tankekart og andre kreative prosesser. En elektroniske varianten heter Smartboard, hvor du kan kombinere skjermbildet fra en PC med ei tavle man kan skrive på.

- Nå har teknologien tatt dette enda et steg lengre, og møtedeltakere i et nettmøte kan faktisk følge med på og gi sine bidrag til den samme «tavla» fra hver sin enhet. Det er bare ett eksempel på at mulighetene er snart større enn du kan forestille deg. Derfor er det viktig å innhente gode råd før du investerer i utstyr til den digitale arbeidsplassen, understreker Magnusson.


Med Smartboard kan du lagre arbeidet ditt enkelt og greit.

Her er noen tips til arbeidsverktøy og utstyr som kan optimalisere samhandling i dine digital arbeidshverdag