2019 Lindbak Metro P Schenker Ragnar Hartvig 11 1 19 040 mennesker åpent møterom arbeidsplass

Kontorlokalene er viktige selv om «alle» jobber hjemmefra

Hvordan vil arbeidsplassen til typiske «kontorbedrifter» se ut i en nær fremtid? – Hjemmekontor er bare den spede begynnelse på helt nye arbeidsformer. Bedriftens lokaler vil være viktige, men ikke for å huse kontorplasser, spår Liselotte Lyngsø i danske Future Navigator.

Liselotte Lyngsø er fremtidsforsker og grunnlegger av Future Navigator. Hun bruker «den hybride medarbeider» som stikkord på framtidens arbeidsformer; vi kommer til å jobbe med og i de kanaler som til enhver tid er mest effektivt. Hvor vi jobber fra, blir mindre viktig.

Hjemmekontor og videmøte godt å møtes

Fra «stempling inn og ut» til intensjonsbasert arbeid

For å sette ting litt på spissen, beskriver fremtidsforskeren dagens situasjon med en medarbeider som kommer på jobb om morgenen, logger på og stempler inn, for deretter å lure på hva man skal fylle dagen med.

- Vi vil i mye større grad arbeide etter intensjoner, det vil si hvilke oppgaver som skal løses. Blant annet blir det ikke så viktig å telle hvor mange timer du har jobbet, men om du har løst oppgaven, sier Lyngsø.

Jobb når det passer deg

Der noen ser faren for at jobben vil ta over hele døgnet, ser Lyngsø muligheten for fleksibilitet.

- Mennesker er ikke maskiner som kan jobbe non-stop uten pauser. I tillegg er vi veldig ulike, slik at noen kan stå på noen timer i strekk, andre trenger mer pauser. Noen er B-mennesker. Kanskje de da bør starte opp ved 11-tida på formiddagen og jobbe noen timer, ta ettermiddagen med familien og så fortsette sent på kvelden, sier Lyngsø.

Arbeidsmøte hjem grønn mann dame kaffe2

Balansen jobb/fritid

Når PC-en er pålogget få meter fra spisebordet eller senga, kan det bli en utfordring å holde på skillet mellom jobb og fritid.

- Noen vil bli sin egen verste sjef og har problemer med å logge av. Vi må sette rammer for oss selv, men det er også viktig at bedriftsledelsen kommer med råd og veiledning om hvordan du skal holde balansen, sier Lyngsø.

De store kontorlandskapene dør

- De store kontorlandskapene vil snart være historie, men bedriftens lokaler blir viktige som sosialt samlingspunkt og for kompetanseutvikling og innovasjon. Det vil være bruk for stillerom for fordypningssamtaler, bobler og møterom for max 8-10 personer. Vi vil også trenge fleksible moduler som kan brukes som soner for innovasjon og utvikling, sier Lyngsø.

Arbeidsplass kafe kantine mann dame

Fleksibilitet blir stikkordet

Terje Furu i Lindbak ser også store endringer i arbeidshverdagen i «kontorbedrifter».

- Fleksibilitet blir et viktig stikkord. Både når det gjelder arbeidstid og hvordan ledere forholder seg til sine ansatte, og med tanke på bedriftens lokaler. Når vi ser hvor raskt ting har endret seg siden mars 2020, har jeg ett godt råd til bedrifter som skal «pusse opp»; sørg for å velge fleksible løsninger, sier Furu.