IStock 1223790456 It sikkerhet

Slik sørger du for at MS365 bidrar til god IT-sikkerhet

I MS365 har du de beste verktøy for å sikre bedriftens IT-systemer. Men for å få full nytte av verktøykassa, må bedriften din ta aktive valg, både med tanke på sikkerhetsnivå og ressursbruk. Her er tre ting du bør vurdere for å få mest mulig ut av ditt Microsoft-abonnement.

Oppbygningen av MS365 krever at bedriftsledelsen tar viktige beslutninger, både med tanke på hvilket sikkerhetsnivå dere skal legge dere på og hvordan dere skal drifte IT-systemene deres.

Sørg for at systemene er oppdatert – alltid

Satt på spissen skjer ikke lenger oppdateringene fra Microsoft hvert fjerde år, men heller hver fjerde time. Slik sørger sikkerhetssystemene hele tiden for å demme opp for stadig nye triks fra dyktige og ressurssterke kriminelle. Forvaltning av IT-sikkerhet blir dermed mer ressurskrevende enn tidligere og en nær uoverkommelig oppgave å fikse i egne rekker for en liten bedrift. Vår anbefaling er at du leier inn eksperter til å gjøre denne jobben. Det tredje alternativet; å satse på at dere klarer dere uten skikkelig IT-sikkerhet er gambling, både med bedriftens og eiernes verdier og arbeidsplasser.

Det er bedriftens ansvar å legge seg på rett sikkerhetsnivå

MS365 er som en stor verktøykasse der du har alle muligheter – på godt og vondt. Som ett eksempel er det ingen krav til to-faktor pålogging eller sterke passord. Slike eksempler viser hvor nødvendig det er at bedriften selv – gjerne i dialog med gode rådgivere - setter rammer for hvor god sikkerhet dere ønsker å ha. Og at disse ambisjonene blir fulgt opp med konkrete tiltak.

Benytt verktøy dere allerede betaler for

Setter du bort jobben med forvaltning av IT-systemene dine, innebærer det blant annet å iverksette oppdateringer og sørge for at nye funksjonaliteter som kommer til i ditt Microsoft-abonnement er oppe og går. Det å få hjelp til å ta i bruk funksjoner du allerede betaler for, er en god investering.