LINDBAK TOTAL

Lindbak IT leverer et komplett tjenestekonsept innen drift, nettverk, lagring og sikkerhet – fra arkitektur, prosjektledelse og implementering av løsninger, til vedlikehold, oppgraderinger og døgnbemannet brukersupport. For bedrifter med svært høye krav til tilgjengelighet og oppetid, drifter vi komplette løsninger basert på pris per bruker. Vi kaller det Lindbak Total.

Fri support

Med Lindbak Fri Support er all hjelp tilknyttet vår tjenesteleveranse inkludert i en fast månedlige pris per bruker. Vi bidrar med praktisk veiledning per mail eller telefon, og om nødvendig kobler vi oss opp mot brukerens PC.

Alle henvendelser loggføres slik at du har full oversikt over våre utbedringer og ditt IT-system.

IT-Sikkerhet

Hva kan true virksomheten, hva kan true de ansatte, og hva truer dine data? Sikkerhet handler minst om systemer, mest av alt om mennesker. IT-sikkerhet handler om å redusere menneskelig svikt og bygge bevissthet og kultur rundt selve sikkerhetstankegangen.

Ved kontinuerlig overvåkning sikrer vi dine data, men også gjennom årlige sikkerhetskurs for dine ansatte hvor vi setter fokus på de preventive tiltakene.

Drift

Uavhengig av om lagringen skjer lokalt eller i skyen handler drift om oppetid og stabilitet, at systemet virker som det skal, at oppdateringene blir tatt, og at filene dine er trygge og tilgjengelige.

Enten du velger skalerbare løsninger som Microsoft Azure, hvor du kun betaler for kapasitet og lagringsplass som benyttes, lagring på norsk jord i vårt datasenter, eller lokal lagring i eget hus, sikrer vi stabil drift med kontinuerlig overvåkning og brukersupport døgnet rundt.

Nettverk as a Service

Ny teknologi og utstrakt bruk av applikasjoner øker stadig kravet til nettverket, enten det er trådløs aksess eller datasenter. Våre nettverkstjenester gir sikkerheten og tilgangskontrollen som trengs, kombinert med trafikkflyten som kreves.

Nettverket leveres ferdig konfigurert, driftes kontinuerlig og skaleres etter behov.

GDPR

Den nye personvernlovgivningen stiller strengere krav til håndtering av persondata. Hva kan du lagre, hvordan, og når må du spørre om lov? Gjennom bevissthet og kunnskap rundt forvaltningen av persondata kan man snu GDPR til å bli en styrke for virksomheten, og som bygger tillit mellom deg og omverdenen.

Som del av vårt tjenestekonsept stiller vi krav om dokumentasjon på at GDPR er ivaretatt, hvis ikke bidrar vi med implementering.

Leie/eie

Innkjøp av klienter og datautstyr er kostnadskrevende. Ved å leie i stedet for å eie frigjøres kapital til drift, og en PC som raskt synker i verdi kan være hensiktsmessig å ta løpende i stedet for å binde opp nødvendige driftsmidler, samt at det gir bedre oversikt over kostnadene forbundet med IT.

Gjennom leie kan også bedrifter i en oppstarts- og utviklingsfase anskaffe verktøy uten å gjøre store investeringer.

LINDBAK TOTAL

«Våre kunder skal ha en bekymringsfri IT-hverdag»