LINDBAK IT-Total

Vårt mål er at våre kunder skal ha en smidig IT-hverdag. Med LINDBAK IT total leverer vi et komplett tjenestekonsept innen drift, nettverk, lagring og sikkerhet. I dette inngår alt fra arkitektur, prosjektledelse og implementering av løsninger, til forvaltning, oppgraderinger og døgnbemannet brukersupport.

For bedrifter med et særlig høyt behov for tilgjengelighet og oppetid, drifter vi komplette løsninger basert på pris per bruker.

Det er dette som er IT total, for oss.

Fri support

Med Lindbak Fri Support er all hjelp tilknyttet vår tjenesteleveranse inkludert i en fast månedlige pris per bruker. Vi bidrar med praktisk veiledning per mail eller telefon, og om nødvendig kobler vi oss opp mot brukerens PC.

Alle henvendelser loggføres slik at du har full oversikt over våre utbedringer og ditt IT-system.

IT-Sikkerhet

Hva kan true virksomheten, hva kan true de ansatte, og hva truer dine data? Sikkerhet handler minst om systemer, mest av alt om mennesker. IT-sikkerhet handler om å redusere menneskelig svikt og bygge bevissthet og kultur rundt selve sikkerhetstankegangen.

Ved kontinuerlig overvåkning sikrer vi dine data, men også gjennom årlige sikkerhetskurs for dine ansatte hvor vi setter fokus på de preventive tiltakene.

Les mer om IT sikkerhetsrapport her

Uavhengig av om lagringen skjer lokalt eller i skyen handler drift om oppetid og stabilitet, at systemet virker som det skal, at oppdateringene blir tatt, og at filene dine er trygge og tilgjengelige.

Enten du velger skalerbare løsninger som Microsoft Azure, hvor du kun betaler for kapasitet og lagringsplass som benyttes, lagring på norsk jord i vårt datasenter, eller lokal lagring i eget hus, sikrer vi stabil drift med kontinuerlig overvåkning og brukersupport døgnet rundt.

 • IT-SIKKERHET

  -Sikkerhetsrevisjoner
  - Pentest
  - Sikkerhetshåndtering
  - Krisehåndtering
  - GDPR
  - IT-Sikkerhetsrapport

 • Drift 24/7

  - Overvåkning og oppetid 24/7
  - Proaktivt vedlikehold
  - Oppdateringer
  Forvaltning

 • FRI SUPPORT

  - Inkl. førstelinje til fastpris
  - Du betaler etter forbruk og behov – 8-16, eller 24/7.

IT-SIKKERHETSRAPPORT

Å jobbe med IT-sikkerhet i eget firma er en utakknemlig og tidkrevende oppgave. For det er nemlig ikke sikkert at den jobben som ble gjort i 2017 eller i fjor holder mål. En sikkerhetsrapport vil oppsummere status på bedriftens IT-infrastruktur:
-Brannmur og filtre​
-Helsetilstand i Microsoft​
-Score for sikkerhetsrutiner, inkl. passordbruk og e-post​
-Kartlegging av servere og nettverk med lisenspark og aktive/inaktive systemer​

Bakgrunnen for rapporten er en gjennomgang av hvilke aktive tiltak bedriften har gjort og eventuelt også simulerte angrep som tester både teknisk sikkerhet og de ansattes rutiner for å unngå å «gå i fella». Vi anbefaler ny sikkerhetsrapport fire til seks ganger i året.​

Les mer om vår IT-sikkerhetsrapport

Les om flere smidige IT-tjenester her: