Barista 5055060 1920 kaffe

Slik lager du god kaffe

Er det så innmari viktig med rett temperatur på vannet? Ja, det er det, sammen med en rekke andre faktorer som gjør at du får mest mulig aroma i kaffen. Her er fem gode tips for god kaffe på jobben eller hjemmekontoret.

Jobbkaffen har gått en lang vei de siste par tiårene. De som er godt voksne husker kanskje kaffetrakteren på jobben som sjelden eller aldri ble vasket, og termokanna på møterommet hvor du aldri visste om kaffen var fra forrige møte eller forrige uke.

- Teknologisk utvikling og større etterspørsel har gjort at kaffemaskiner som kjøpes inn av bedrifter er både mye bedre og mye billigere enn for 15-20 år siden, sier Simon Kahn, fagleder for kaffe i Lindbak. Med disse tipsene lager du like god kaffe på jobben som Simon.

Cup of coffee on surface 1224219

Fem tips som gir god kaffe

1. Bruk kaffemaskinen riktig

På en kaffemaskin med justeringsmuligheter må du finne rett innstilling på blant annet vanntilførsel og temperatur for å få perfekt kaffe. Vil du gjøre dette selv, eller overlate det til fagfolk? For helautomatiske maskiner og espressomaskiner er uansett det best å ha en serviceavtale med leverandøren.

2. Sørg for at utstyret er rent

Små mengder fettstoffer i kaffen gir avleiringer inne i trakteren eller kaffemaskinen. Når dette fettet harskner, setter det dårlig smak på kaffen. Sørg derfor at utstyret rengjøres jevnlig. Om du har serviceavtale, slipper du å tenke på det. Skal du gjøre det selv, må du rengjøre maskin og kanner med et basisk rengjøringsmiddel som Clean Drop. Bruk gjerne spesialbørster.

Er det mye kalk i vannet, kan det også gi avleiringer. Dette må fjernes med syrebaserte rengjøringsmidler. Kalkavleiringer gjør rørene trangere og vannet renner saktere. Det øker kontakttiden og kaffen kan bli besk. Se punkt 4 for mer om kontakttid og smak.

3. Bruk friskt, kaldt vann

Friskt vann har mer oksygen enn vann som hatt stått i en beholder, noe som er viktig for smaken. Bruk kaldt vann, fordi varmt vann oppløser og drar med seg mikropartikler fra både kobberrør og varmtvannsbereder.

Er vannkvaliteten dårlig eller trykket for lavt kan dette løses ved å sette inn filtre eller en trykkregulator. Det siste kan være aktuelt for eksempel i espressomaskiner.

4. Malingsgrad på kaffen er avhengig av kontakttiden

Kontakttiden er rett og slett den tiden vannet er i kontakt med kaffen. Jo raskere vannet renner gjennom rørene, jo kortere kontakttid. Da bør du ha en mer finmalt kaffe som frigjør aromastoffer raskt. Lengre kontakttid tilsier mer grovmalt kaffe.

Hva kan slå feil? Med en for grovmalt kaffe til din maskin, vil kaffen smake for lite. Med en for finmalt kaffe i forhold til kontakttiden på maskinen din, blir kaffen besk og stram.

Kontakttiden på kaffemaskiner kan variere fra 25 sekunder til nærmere åtte minutter. Lindbaks kaffemaskiner er effektive med en kontakttid på 40 sekunder, og vi leverer kaffe ut fra dette.

5. Riktig vanntemperatur

Temperaturen på vannet bør være mellom 92 og 96 grader. Blir vannet kaldere enn dette, får du ikke ut aromastoffene fra kaffen, smaken blir tam. Blir vannet varmere enn 96 grader, trekkes det ut for mye koffein og syre, noe som gir en besk og bitter smak. Temperaturen på kaffemaskiner kan endres ved å justere termostaten, men dette må gjøres av en servicetekniker. Sjekk at dette blir gjort når leverandøren har ettersyn på maskinen.

Husk at når kaffen er ferdig brygget og skal lagres på kanne, bør temperaturen være 80-85 grader for at smaken skal holde seg. Kaffen bør ikke lagres på varmeplate i mer enn 30 minutter. Da blir kaffen for varm, og den får en bitter smak.

Miryam leon Hkbj O Ol G4w unsplash