I Stock 668218754 kaffe møte mennesker

God kaffe gir bedre internkommunikasjon og teambygging

God internkommunikasjon forutsetter at vi deler, lytter og har en forståelse av hva hele bedriften driver med, ikke bare hva som skjer i egen avdeling eller på egen skrivepult. Derfor tør vi påstå at de uformelle pausene ved kaffemaskinen ikke er bare trivelige, de er faktisk viktige for bedriftskulturen og internkommunikasjonen.

For deg som husker tilbake til tida før årtusenskiftet, var ofte røykerommet den beste arenaen for å få greie på hva som skjedde i andre avdelinger på en større arbeidsplass. Der møttes nemlig røykerne fra ulike avdelinger flere ganger daglig.

Røykerommet er heldigvis historie, men den uformelle kontakten mellom medarbeidere på tvers av avdelinger må vi ta vare på. Det er ikke bare trivelig, det er faktisk viktig for bedriftskultur og internkommunikasjon.

Kaffepauser gir bedre kunnskap om bedriften

Internkommunikasjon er strengt tatt ikke noe en bedrift bør overlate til praten ved kaffemaskina. Men faktum er at mange av de viktige aspektene ved intern kommunikasjon er noe av det du oppnår ved å legge til rette for korte pauser med uformell prat. Vi snakker om å dele erfaringer, lytte til kolleger og skape fellesskapsfølelse gjennom kunnskap om hele bedriften og ikke bare egen avdeling. Vi tipper at også hos dere er «Hva driver du med om dagen da?» et av de vanligste spørsmålene ved kaffemaskina.

Kaffepauser gir teambygging

Har du vært med på eller hørt om seanser, turer eller heldagsmøter med teambygging som tema? Teambygging kan gjøres på mange måter, men stort sett handler det om å lære kollegene å kjenne på en annen måte enn gjennom den daglige driften på jobb, og skape tillit på et dypere plan.

Det vil si at om praten ikke skulle dreie seg om jobben, men om hobbyer, unger eller problemer i privatlivet, er kaffepausen ti minutters investering i å bli bedre kjent med kollegaen din. Og det mener vi er god teambygging.

I Stock 1179188076 kaffe med kolleger mennesker arbeid