iStock-1094557424-LR_close-mennesker-smarte kontor-arbeidsplass-pc-kontorstol

Slik vil data- og sensorteknologi endre hvordan virksomheter jobber

Økt bruk av hjemmekontor krever ny innsikt om adferd og samhandling på jobb. Løsningen finnes i datadrevne infoskjermer og sensorteknologi som skaper smartere, tryggere og bedre arbeidsplasser.

Kan jeg komme på kontoret? Hvilke soner, arbeidsplasser og møterom er ledige, og hvilke føringer er gitt fra arbeidsgiver? Dette er blant spørsmålene få hadde løsninger for svar på da pandemien kom. Og løsningene som har kommet på bordet vil være høyst relevante også i årene som kommer.

Innsikt om adferd er avgjørende for å skape trivsel og effektivitet på jobb gjennom riktig innredning og bruk av lokalene.

Jan Petter Lindbak i Lindbak AS mener at trivsel og effektivitet går hånd i hånd i kontorlandskapet, og at innsikt og læring er avgjørende for å skape bedre arbeidsplasser.

Spørsmål det er relevant å stille nå:

  • Vet du hvor mye hver kontorplass blir benyttet?
  • Vet du hvilke soner som er mest populære?
  • Vet du hvor ofte møterommene blir benyttet?
  • Vet du hvor dine kollegaer befinner seg?
  • Vet ledelsen dermed hvor stort kontorareal de egentlig trenger?

De beste svarene på dette får du ved å bruke et nettverk av tekniske løsninger som samler og deler data på skjerm for læring og endring.

Jan Petter Lindbak 1

De som bygger helt nye kontorbygg i dag, har som regel disse tankene med på tegnebrettet når resepsjon, fellessoner, heiser, kontorarealer og kantine skal designes. Men det kan også lønne seg å få innsikt ved mindre ombygginger av kontorlokaler såvel som i store etablerte arbeidsmiljøer.

LINDBAK smarte kontor - Skreddersydde økosystem av data

Lindbak har som målsetting å skape smartere, tryggere og bedre arbeidsplasser. For å følge opp dette arbeidet, har vi inngått samarbeid med blant annet d:Signage og Areo om levering av skreddersydde løsninger for innsikt og kontroll via sensorteknologi og kommunikasjon via infoskjermer.

– Sammen med de beste leverandørene i markedet utvikler vi nå en teknologi som skal hjelpe oss å forstå menneskers adferd – hva som fungerer og hva som ikke fungerer, sier Lindbak.

Lindbaks visjon med dette er å bli en kompetanseleverandør av innredninger som går lengre enn å tilby gode produkter og trivelige miljøer.

– Vi ønsker å sikre oss kunnskapen som gjør at vi blir i stand til å dokumentere hvordan innredning bør designes for å gi best verdi for våre kunder og deres ansatte, poengterer han.

– Eiendomsutviklere og arkitekter er også opptatt av innsikt og adferd i bygg, og vi i Lindbak ønsker også å ta et lederskap i denne utviklingen. Dette skal vi gjøre ved å tilby innsikt og kunnskap om adferd også til de som designer, konstruerer og bygger fremtidens arbeidsplasser, legger Lindbak til.

Les mer om LINDBAK smarte kontor her
I Stock 1141499127 mennesker

Smartere forvaltning av bygg

Med datasystemer i skyen åpnes det opp for smartere måter å overvåke, forvalte og utvikle eiendommer på.

Alt knyttes sammen gjennom integrasjoner i skyen, og vil endre måten vi gjør ting på i dag. Ta for eksempel brannvarsling og evakuering i bygg. I dag er vi prisgitt manuelle plakater og etasjeoversikter for å avdekke kilden til varslingen, og evakuering må gjøres manuelt fordi ingen har oversikt om hvor mange som faktisk befinner seg i bygget.

I Stock 881484676 LR-mennesker-kontor

Smarte informasjonsskjermer

– Mange har hørt begreper som «smart office» og «internet of things». Men for å få full nytte av den smarte teknologien, må også informasjonen være synlig på skjerm. Vi snakker derfor også om «display of things», sier Andreas Wendt hos d:Signage, som er en av våre samarbeidspartnere på sensorikk.Alt handler om innsikt og kunnskap for å bli bedre i stand til å levere gode kundeopplevelser og mer lønnsomme og bærekraftige bygg. Med ny teknologi, sensorer og informasjonsskjermer vil denne reisen forandre seg helt. Vi samarbeider nå med flere norske virksomheter for å utvikle en løsning for dette, bekrefter Wendt.

Les mer om d:Signage og smart teknologi i moderne bygg her
D Signage Andreas Wendt

God oversikt

Med sensorteknologi og informasjonsskjermer strategisk plassert i kontorlokalet, vil ansatte få en god oversikt over ledige kontorplasser og møterom. Kombinert med Smart Office App fra SteerPath blir det også enkelt for brukerne å booke ønsket arbeidsplass.

Skjerm d Signage Occupancy og klima

Integrasjoner og visning tilpasset kundens arkitektur

Wendt mener de fleste virksomheter tenker for tradisjonelt ved valg av infoskjermløsning.– Det viktigste er kanskje å skreddersy informasjonsbehandlingen og visningen for den enkelte virksomhet. Det gjelder både det estetiske – at vi finner elegante løsninger som passer inn i arkitekturen, men også at vi utvikler den beste programvaren, sier Wendt.

Smarte informasjonsskjermer

Wendt legger til at det er viktig å velge en programvare med integrasjoner mot virksomhetens eksisterende datasystemer, og plattformer for å skape verdifull og relevant kommunikasjon på en sømløs måte. Sammen med våre samarbeidspartnere kan Lindbak tilby løsninger som integrerer ulike datakilder, som SharePoint, Qlickview, Office365, G-Suite, Visma og PowerBI.

Ønsker du å høre mer om LINDBAK smarte kontor?

Ta kontakt