2019 Lindbak KUBIK Opplandske betong photo Niklas Hart 7 arbeidssone lite møterom mennesker

Hva legger vi i Lindbak i konseptet Smidig Kontor?

Smidig Kontor er navnet på Lindbak sitt helhetlige tjenestekonsept. Men hva slags tjenester ligger i konseptet, hva legger vi i begrepet `smidig`, og hva betyr dette for deg som kunde?

Lindbak er Norges ledende familieeide aktør innen kontormøbler, utskriftstjenester, rekvisita, AV-løsninger, IT-løsninger og kaffe og vann. Vi er til sammen ca. 280 medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Trondheim og 28 avdelinger rundt om i landet.

Når vi nå ruller ut tjenestekonseptet SMIDIG KONTOR, er det et sterkt bærekraftsfokus som ligger til grunn. Vår bærekraftvisjon sier at vi skal bidra til en bærekraftig framtid på norske arbeidsplasser. I praksis betyr dette at vi hele tiden skal søke etter å minske både eget og kundenes miljøavtrykk. Og det skal vi gjøre gjennom å legge til rette for at det skal være enkelt å gjøre gode miljøvalg i alle anskaffelser.

Visjonen forplikter, og er like gjeldende internt i Lindbak som den er for samarbeidet med kundene våre. Våre løsninger skal bidra til at kundene våre blir mer miljøvennlige i sitt daglige virke.

Vi ønsker å legge til rette for at kundene skal kunne ta grønnere valg uten at det oppleves som merarbeid.

Jan-Petter Lindbak, adm.dir. i Lindbak

Flere tjenester utgjør en helhet

Smidig Kontor er et sett med frittstående tjenester som på et overordnet nivå har som mål å sørge for at kontormøbler og -utstyr får et lengre liv. Da må det også være enkelt for kunder å ha et optimalt kontormiljø og bruke ressursene mest mulig målrettet og hensiktsmessig. Denne livssyklus-tankegangen ligger til grunn for våre rådgivningstjenester og fysiske leveranser.

Hos oss skal du få dekket behovet enten du skal flytte kontor, bytte ut kontormøblene med nye eller brukte, optimalisere kontoret, trenger ny kaffemaskin eller printer, eller bare ønsker jevnlig vedlikehold av møblene og utstyret på kontoret.

Hvorfor vi har valgt `smidig` som betegnelse på tjenestene våre, og hva begrepet betyr for oss og deg, kan du lese mer om her:

Hva betyr smidig kontor for oss?

I LINDBAK smidig kontor inngår følgende tjenester:

Sirkulær rådgiving

Store organisasjoner har gjerne store volum kontormøbler, hvor det er vanskelig å ha oversikt over hva den totale beholdningen faktisk består av. Dette fører til unødvendige anskaffelser, som både går ut over miljøet og gir unødvendige kostnader.

Tjenesten LINDBAK sirkulær rådgiving innebærer en gjennomgang av samtlige kontormøbler. Her gir vi en vurdering av hvilke møbler som bør vedlikeholdes, redesignes eller byttes, slik at organisasjonen får full kontroll på det tilgjengelige inventaret.

Les mer om Lindbak sirkulær rådgiving


Gjenbruk via nytt og brukt

For å redusere det totale forbruket vårt, må alt vi produserer leve lenger. Også møbler. Vi forlenger møblenes levetid ved å skape et kretsløp, der produkter som har gjort jobben sin hos noen, kan få nye eiere et annet sted.

Sammen med rådgivere, interiørdesignere og et omfattende gjenbrukssystem sender vi møblene inn i et kretsløp av gjenbruk og oppgradering. Vi utarbeider en stilmessig, ergonomisk velfungerende og miljømessig god løsning - med enten litt brukt eller mest brukt - basert på ønsker og miljøambisjoner.

Les mer om Lindbak nytt og brukt


Kontorflytting

Lindbak hjelper deg som kunde gjennom hele flytteprosessen, med alt fra planlegging og tilrettelegging til gjennomføring.

Vi har flyttebyrået som både demonterer, flytter, vasker ned og innreder de nye kontorlokalene dine. Og som i tillegg tar hånd om miljøvennlig sortering, gjenbruk av brukte møbler - og samtidig leverer alt du trenger til de nye lokalene.

Les mer om Lindbak kontorflytting


Smarte kontor

Har kontoret den optimale sammensetningen av arbeidsstasjoner, sosiale soner, kreative soner og møterom? Og hvordan skal dere egentlig vite det?

Gjennom sensorikk kan vi kartlegge bruksmønster, temperaturer, luftkvalitet og alt som skal til for å få innsikt i hvordan menneskene i organisasjonen bruker kontoret.

Basert på kartleggingen kan vi optimalisere kontormedarbeidernes hverdag på en bærekraftig måte, slik at de får de beste rammevilkårene for å jobbe.

Les mer om LINDBAK smarte kontor


Vedlikehold

Godt vedlikehold av kontormøbler og -utstyr sørger for at standarden på kontoret opprettholdes automatisk. En vedlikeholdsavtale kan tilpasses etter behov og ønsker, men tar utgangspunkt i ergonomisk tilpasning, etterjusteringer og en årlig kvalitetskontroll.

Vi forlenger møblenes levetid ved å stramme, reparere og supplere kontorinventaret. Produktene varer mye lenger, du sparer penger, og sammen sparer vi miljøet for unødvendig forbruk.

Les mer om LINDBAK vedlikehold


Fleksibel leie

Med leie av kontormøbler blir bedriften mer dynamisk, og det blir enklere å tilpasse seg vekst i personell og behov for nytt teknologisk utstyr.

Ikke bare slipper dere store innhugg i kontoen når utstyret skal anskaffes. Dere kan også bytte ut eller oppgradere etter hvert som behovet endrer seg. Brukte møbler og teknisk utstyr tar vi retur.

Med et fast kontaktpunkt hos oss sørger vi for at dere til enhver tid har det optimale inventaret på kontoret, til en lav og forutsigbar pris.

Les mer om LINDBAK fleksibel leie


Smidig kontor i praksis

Flere av kundene våre har allerede hatt behov for et bredt spekter av tjenester fra oss, for eksempel i større flytteprosesser og fornying av eksisterende lokaler. Dermed har de også fått erfaringer med hvordan Lindbak Smidig kontor fungerer i praksis, og hvordan de ulike tjenestene sømløst løser komplekse behov.

En av disse er Arntzen de Besche, som flyttet hele trondheimskontoret til nye lokaler. Vi ble valgt som partner på møbelleveranse, kaffe og flyttetjenester, og resultatet ble kvalitetsløsninger med gode kombinasjoner av gammelt og nytt, og en ryddig prosess knyttet til flytting, gjenbruk og resirkulering – enkelt og sirkulært.

Smidig kontor i praksis

Flytting og videresalg tar mye tid, og tid er en knapphetsfaktor. Brukte kontormøbler er det mye av, og uten Lindbaks bistand kunne vi lett ha kommet i en situasjon der vi hadde måttet vurdere å kaste mange av møblene våre. Takket være Lindbaks initiativ og deres tjenester, ble vi sittende igjen med langt mindre møbler enn om vi hadde tatt prosessen selv. Og med mye bedre samvittighet

Tone Maaø Johansen, økonomi- og administrasjonssjef i Arntzen de Besche.

2019 Lindbak Arntzen de Besche 0 J3 A1672

Ønsker du å høre mer om våre sirkulære tjenester?

Smidig Kontor Bakgrunn Plansje Overordnet Overlay Smidig Kontor Lindbak
SMIDIG KONTOR
Les mer her