2021 Gjenbrukslager Stine Gjeving 3

Gjenbruk satt i system forlenger produktets livssyklus

Lindbak har siden 2019 hatt en betydelig økning i møbelprosjekter der vi kombinerer «nytt og brukt», og hvor vi videre har tatt ansvar for å håndtere bruktmøbler kundene våre ikke ønsker å ta med seg videre til sine nye lokaler. De møblene og evt. annet utstyr som vi validerer som ombrukbare, plasseres på vårt gjenbrukslager med mål om videresalg og forlenget livssyklus. Gjennom prosjektet GJENBRUK PÅ NETT er intensjonen å pilotere om digitale handelsplattformer kan gjøre det enklere å handle brukte møbler.

De siste årene har det kommet flere reguleringer og krav til gjenbruk og reduserte CO2-avtrykk fra staten og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). I tråd med både økt interesse for gjenbruk og at vi har etablert gjenbrukslager på mange av våre lokasjoner, har behovet for å gjøre tilgangen enklere og senke terskelen for å kjøpe brukt, aktualisert seg.

Les mer om regjeringens klimamål om minst 50 % CO2 reduksjon innen 2030


Lindbak etablerte i slutten av 2020 et prosjekt i samarbeid med BDO, med formål om å mobilisere til bærekraftig utvikling gjennom en mer tydelig sirkulær forretningsmodell. Prosjektet er støttet fra Innovasjon Norge. Etter innledende workshoper der store deler av organisasjonen ble involvert i et kunnskapsløft, etablerte Lindbak et nettverk med bærekraftsambassadører som ble involvert videre i arbeidet. Oppgaven var å kartlegge og presentere konkrete forslag til mulige sirkulære satsningsområder. De ble delt inn i fire grupper, der hver av gruppene presenterte sine forretningsideer til styringsgruppen og ledelsen i Lindbak. En av ideene var å utvikle digitale plattformer for katalogføring og salg av brukte møbler og kontorutstyr, som et ledd i å gjøre brukte produkter mer tilgjengelig for markedet. Dette er en av ideene ledelsen og styringsgruppen har valgt å utforske videre.

Lindbak RE logo bakgrunn

Bærekraftsambassadører en viktig del av videre utviklings- og piloteringsarbeid

Stine Geving er en av 25 bærekraftsambassadører i Lindbak. Hennes inngang til Lindbak var et internship i markedsavdelingen høsten 2020, og hun er nå ansatt i en deltidsstilling som digital markedsfører parallelt med masterstudier på BI.

- Lindbak er en arbeidsplass der jeg gjennom mitt engasjement som bærekraftsambassadør får muligheten til å være en aktiv bidragsyter i endringsprosesser og i utviklingsarbeid. Jeg har stor interesse for bærekraft, og det passer godt med prosjektene og prosessene som nå er i gang i Lindbak. Jeg har fått mulighet til å bidra med det jeg har lært gjennom utdanningen min og samtidig ha en kontinuerlig læringsprosess gjennom å bli utfordret til å se andre muligheter og få nye perspektiver, forteller hun.

Stine fikk raskt innsikt i mange av de sirkulære utviklingsprosjektene som pågikk i Trondheim, med kontorflytting og nytt og brukt-prosjekter, og hun valgte høsten 2020 bærekraft som fordypningsfag på BI. Videre falt valget i Bacheloroppgaven på å skrive om «Hva skal til for å kunne tilby salg av brukte kontormøbler». Naturlige spørsmål i oppgaven var om markedet var stort nok og modent nok.

2021 Gjenbrukslager Stine Gjeving 23

- Gjennom kundeundersøkelser i bacheloroppgaven fikk vi bekreftet at interessen og markedet er der, men at tilbudet og tilgjengeligheten er for dårlig. I tillegg så vi at bedrifter kviet seg for å kjøpe brukt, fordi prosessen ble for kompleks og tidkrevende. Det at Lindbak har rådgivere, logistikk- og serviceapparat til å bistå bedrifter med å gjøre det enklere å handle brukt identifiserte vi som veldig positivt. Utfordringen og mulighetsrommet blir å tilgjengeliggjøre produktene digitalt slik at det blir enklere å få oversikt og å velge brukt», forteller Stine engasjert.

Stine jobber nå sammen med logistikkavdelingen i Trondheim og Oslo for å etablere og pilotere prosjektet «Gjenbruk på nett». Med sin bakgrunn med Bachelor i entreprenørskap, er Stine klar på at alle eksisterende bedrifter bør drive med bærekraftig innovasjon eller nyskaping.

Vi har i prosjektet valgt å støtte oss på veksttrappen til Jørgensen og Pedersen, og dermed pilotere og videre skalere sammen med kunder i kontrollerte former. Første fase har vært å definere driftsprosesser og katalogføre bruktsortimentet i Trondheim. Bjørn Reidar Lehn jobber som logistikksjef i Trondheim, og er også sterkt involvert i piloteringen som finner sted i Trondheim.

- Som logistikkansvarlig brenner jeg for at vi må ta ansvar for at fullgode produkter får så lang levetid som mulig. Det er for galt å sende fine produkter til gjenvinning. Jeg ble intervjuet av Stine ifm. bacheloroppgaven for å gi innsikt i logistikk- og driftsprosessene, og vi snakket parallelt mye om hva som skal til for at bruktsalg skal være realiserbart. Vi har over tid hentet inn ting til vårt gjenbrukslager, men vi har utfordringer med å finne gode og raske metoder til å katalogføre produktene. Et bord er ikke bare et bord, og uten en god struktur i bunn er det vanskelig å skalere dette opp til flere avdelinger. For oss som jobber på logistikk er det essensielt å finne enkle og effektive måter å jobbe med dette på, forteller Bjørn Reidar.

Stine og Bjørn Reidar

Samspill og samarbeid på tvers av roller et viktig suksesskriterium

Stine og Bjørn Reidar har sammen med en lokal prosjektgruppe i Trondheim lært mye underveis i prosessen. De anerkjenner hvor viktig det er å involvere alle deler av organisasjonen, og å avstemme med andre interessenter underveis.

- Det har vært en krevende oppgave, men også morsomt å bli utfordret ved å få bruke det jeg har lært på skolen og gjennom bacheloroppgaven - til å pilotere i praksis. En viktig læring er hvor betydningsfullt samarbeid er – hvordan kollegaer kan spille hverandre gode og komme med innspill underveis i prosessen. Ulike roller har innsikt som bidrar til bedre løsninger. Derfor er et viktig suksesskriterium at ulike deler av organisasjonen, som drift, logistikk, innkjøp og salg, samarbeider godt for en smidig gjennomføring, fortsetter Stine.

2021 Gjenbrukslager Stine Gjeving 10

Veien videre er å gjøre dette salgbart og tilgjengelig via digitale kanaler. På den måten vil vi kunne gå bredere ut slik at vi kan påvirke flere av våre kunder til å velge brukt. Vi merker allerede økende interesse fra markedet.

- En viktig del av vår jobb med logistikk og gjenbruk er å se på hva vi tror kan selges videre. Bordplater i bøk og bjørk, og store hjørnebord til klassiske cellekontor, går det lite av for tiden. Her må vi også være oppdatert på hva som er populært, og det ser vi heldigvis gjennom den daglige jobben vi gjør på kundeprosjekter. En del kunder og arkitekter kommer nå hyppig innom lageret vårt i Fossegrenda fordi de ønsker noe brukt. Vi får tilbakemelding på at det vi har er bra, men kundene ønsker gjerne å få en enkel oversikt over sortiment og antall pr. vare digitalt. Det ser vi frem til å jobbe videre med, forteller Bjørn Reidar.

Bjørn Reidar er også bærekraftsambassadør, og har deltatt i samme prosjektgruppe som Stine og andre deltakere fra salg og drift:

- Prosessen i workshopene har gjort det mulig for meg å se dette fra flere vinklinger og perspektiv enn kun logistikk. Det er utrolig gøy at organisasjonen på tvers av salg, logistikk, innkjøp og drift har jobbet sammen om å se på nye løsninger, og vi har utfordret hverandre underveis. Vi har fått fine innspill om hvordan vi på produktområder som print og kaffe lenge har jobbet med gjenbruk av deler og komponenter for å sikre lenger livssyklus. Det har også vært viktig å få temperaturmålinger fra selgere i Oslo om at markedet ofte også ønsker seg en kombinasjon av brukt og nytt fordi det er en stigende trend. Det gir meg håp og tro på at vi skal lykkes med å få flere, både internt og eksternt, til å anse bruktmøbler som en naturlig del av sine prosjekter, avslutter Bjørn Reidar.

Handle brukte RE-produkter her

Lindbaks tilnærming:

Målet vårt er å utvikle løsninger og tjenester som bidrar positivt til å forlenge levetiden til produkter og materialer. Gjennom samarbeid med flere ledd i verdikjeden skal vi sikre økt grad av resirkulering av materialer, og finne innovative måter å gjenbruke møbler. Dette målet er knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 12, om «Ansvarlig forbruk og produksjon».

Videre ønsker vi å bidra til at vi direkte og indirekte gjør tiltak for å minimere våre fotavtrykk. Dette gjør vi best når vi optimaliserer og digitaliserer driftsprosesser, i samarbeid med kunder og leverandører. Ved å tilby sirkulære tjenester og utvikle nye sirkulære forretningsmodeller, hjelper vi kundene våre å optimalisere deres bruk av ressurser og å redusere sitt CO2 avtrykk. Vi ønsker å bidra til å forlenge produktenes levetid ved å sørge for at det er enkelt og bærekraftig å handle brukt.

Les mer i vårt bærekraftige arbeid i vår bærekraftsarbeid her