Drikk kaffe fra Lindbak med god samvittighet

Hvor blir kaffen du drikker produsert, hva slags arbeidsvilkår har kaffebønnene og hvordan påvirkes miljøet av produksjonen?

Lindbaks kaffe er bærekraftig og miljøvennlig, helt fra produksjonen av bønner til bryggingen på arbeidsplassen din. Vi slår oss ikke til ro med at kaffe er sunt for kroppen, vårt mål er at den også skal gi minst mulig avtrykk på naturen og miljøet.

Lindbak leverer kun kaffemaskiner med beste sertifisering for strømbruk (A++).

Grønn produksjon av sort gull

Vi ønsker at god kaffe skal være uten bismak, i alle betydninger av ordet. Derfor setter vi krav til at kaffen vi leverer skal være sporbar, at kaffebøndene skal ha gode arbeidsvilkår og at produksjon og levering skjer på en miljøvennlig måte

Kaffe kalles det sorte gullet, men alt ved produksjonen skal være grønt. Vi samarbeider kun med de beste kaffeleverandørene og med flere organisasjoner for sertifisering og produktmerking.

Viktige sertifiseringsordninger på kaffe:

 • EU – økologisk

  Økologisk merking viser at kaffen kommer fra økologiske avlinger der for eksempel syntetiske plantevernmidler og kunstgjødsel ikke brukes.

 • UTZ og Rainforest Alliance

  UTZ skaper gjennom informasjon og utdanning forutsetninger for en mer bærekraftig produksjon, økt produktivitet og høyere levestandard. UTZ-programmet er en del av Rainforest Alliance.

  Les mer
 • Rainforest Alliance

  Rainforest Alliance er en uavhengig sertifiseringsordning som jobber for å bevare det biologiske mangfoldet, bærekraftige dyrkingsmetoder og bøndenes muligheter til å forsørge seg selv.

  Les mer
 • Fairtrade

  Fairtrade er en uavhengig produktmerking med fokus på menneskerettigheter. Bonden garanteres en minstepris og kooperativet får en ekstra premie. Det skaper forutsetninger for bedre arbeids- og levevilkår for kaffebøndene og deres familier.

  Les mer
 • Svanemerket

  Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene som er stilt, og deretter betale en avgift. Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

  Les mer