Hero package 30 webb SENORAS Arvid Nordquit

Arvid Nordquists Señoras-kaffe

Laget av bønner fra kaffeplantasjer som kun drives av kvinner

Lindbak selger Arvid Nordquists Señoras-kaffe som er laget av bønner fra kaffeplantasjer som drives utelukkende av kvinner. En viktig del av kampen mot fattigdom er å involvere kvinner mer i økonomien og i arbeidsmarkedet.

Når kvinner og jenter kan bidra på like vilkår som menn og gutter, øker velstanden til et samfunn, skriver FN i et av sine utviklingsmål.

70 % av verdens kaffe dyrkes på små familiebedrifter. Kvinner gjør en stor del av arbeidet på disse kaffegårdene, men de har sjelden tilgang til ressursene som trengs for å utvikle jordbruket og dermed forbedre levekårene. Kaffe dyrkes ofte i fattige land, der borgerkrig er utbredt. Kvinnene forblir på landsbygda enten som enker eller fordi mennene søker arbeid i byene. Hvis kvinnene ikke er eierne av tomten deres, har de vanskeligheter med å få tilgang til kreditter for å kunne kjøpe f.eks. gjødsel og dermed øke produksjonen.

Arvid Nordquists støtte til kvinnelige produsenter for bedre levekår, bærekraftig jordbruk og miljøvern

Ved å støtte disse kvinnelige produsentene på lang sikt, bidrar Arvid Nordquist til bedre levekår. Ved å gå sammen i kooperativer, Fairtrade-sertifisering og gjennom støtte fra handelsorganisasjoner, får bøndene opplæring i hvordan de kan utvikle sitt jordbruk og tilpasse seg klimaendringene og forbedre miljøet.

Sammen jobber de for å skape synlighet av høy kvalitet og dermed kunne øke inntektene sine.

Les mer her

Sertifiseringer som tillates på kaffe

Fairtradenorge logo 214x214 kvadrat

Fairtrade (FT)

Fairtrade er en uavhengig produktmerking med fokus på menneskerettigheter. Bonden garanteres en minstepris og kooperativet får en ekstra premie. Det skaper forutsetninger for bedre arbeids- og levevilkår for kaffebøndene og deres familier.

Les mer her
Rainforest alliance coffee sustainability certification organization coffee

Rainforest Alliance (RA)

forbyr de verste formene for barnearbeid i henhold til ILO (Rainforest Alliance, 2017).

Les mer her
Utz certified logo svg

UTZ

har nulltoleranse til tvangsarbeid eller barnearbeid og krever at deltakende selskaper sørger for tilgang til utdanning for barn (UTZ-sertifisert (2016).

Les mer her
Cocoa horizons dark logo

Cocoa Horizon

er et bærekraftsinitiativ for kakaoindustrien. Det fremmer bærekraftig landbruk, styrker samfunn og bevarer naturen gjennom opplæring og støtte, med mål om rettferdige forhold, eliminering av barnearbeid og likestilling.

Les mer her