LINDBAK smarte kontor

Har arbeidsplassen din den optimale sammensetningen av arbeidsstasjoner, sosiale soner, kreative soner og møterom?
Utnyttes lokalene på best mulig måte - og hvordan skal du som kunde kunne vite det?

Gjennom bruk av sensorteknologi kan vi kartlegge og gi innsikt i bruksmønster, temperaturer, luftkvalitet og alt som skal til for å vite noe om hvordan menneskene i organisasjonen bruker kontoret. Basert på kartleggingen kan vi bidra til å optimalisere utnyttelsen av arealet, og bistå med valg av kontorløsninger som øker trivselen og effektiviteten hos de ansatte.

Det er dette som er smarte kontor for oss.

Kontakt oss for å ta en prat om sensorteknologi


Friksjonsfrie lokaler

Se hvilke arealer og arbeidsplasser som er ledige når du kommer på jobb

I store virksomheter med aktivitetsbaserte arbeidsplasser/"free seating" kan det være et irritasjonsmoment å starte dagen med å lete etter en ledig arbeidsplass.

Ved å ta i bruk sensorer og visning av ledige plasser på en skjerm eller en app, vil ansatte enkelt finne en ledig plass og komme raskt i gang med dagens arbeidsoppgaver. Sammen med at du raskt kan se hvilke møterom og stillerom som er ledige, gir dette en smidig arbeidshverdag uten tidkrevende og irriterende booking-prosedyrer.

Smart booking

Enkelt å finne og reservere ledige arbeidssoner

Hvis du vet at du eller et prosjekt du deltar i har behov for én eller flere arbeidsplasser fram i tid, kan du via en booking-app, få oversikt over hvilke plasser/områder som er ledige, og på en enkel måte reservere disse. Dersom du/dere av en eller annen grunn ikke benytter dere av arbeidsplassen/ arealet, vil sensorteknologien og egendefinerte regler i bookingløsningen automatisk frigjøre arealet.

Bedre inneklima

Bedre inneklima gir bedre helse, trivsel og produktivitet

Inneklimaet på arbeidsplassen er viktig for arbeidstakernes helse, trivsel og produktivitet. Ved bruk av sensorer vil du til enhver tid ha innsikt i verdier som temperatur, CO2, støy, lys og radon i lokalene, og hvordan disse verdiene har utviklet seg over en definert periode. Denne innsikten gir et faktabasert grunnlag for å iverksette korrigerende tiltak.

Trygg avstand

Bedre kontroll på arealbruk ivaretar smittevern

I den senere tiden har mange virksomheter vært avhengig av å etablere strenge rutiner for smittevern, med blant annet regler for antall arbeidstakere som kan oppholde seg på kontoret samtidig, og regler for avstand. Dette kan for eksempel i perioder medføre at kun hver andre arbeidsplass kan benyttes, og at belegget i møterommene må begrenses.

Ved å benytte sensorteknologi vil du til enhver tid kunne følge med på at regler overholdes, og gjennomføre nødvendige tiltak ved avvik.

LINDBAK smarte kontor

Fordeler med sensorteknologi:

 • Friksjonsfrie lokaler

  Se hvilke arealer og arbeidsplasser som er ledige når du kommer på jobb.
 • Smart booking

  Enkelt å finne og reservere ledige arbeidssoner.
 • Bedre kontorhelse

  Bedre inneklima gir bedre helse, trivsel og produktivitet
 • Trygg avstand

  Bedre kontroll på arealbruk ivaretar smittevern

Få et godt arbeidsmiljø og optimal plassutnyttelse med sensorteknologi.