LINDBAK smarte kontor

Har din arbeidsplass den optimale sammensetningen av arbeidsstasjoner, sosiale soner, kreative soner og møterom? Utnyttes lokalene på best mulig måte? Og hvordan skal dere egentlig vite det?

Gjennom vår tilnærming til sensorikk kan vi kartlegge og gi innsikt i bruksmønster, temperaturer, luftkvalitet og alt som skal til for å vite noe om hvordan menneskene i organisasjonen bruker kontoret. Basert på kartleggingen kan vi hjelpe deg som kunde med å optimalisere og vurdere nødvendig areal, og bistå med valg av kontorløsninger som gir økt trivsel og effektivitet hos dine medarbeidere.

Det er dette som er smarte kontor for oss.

Kontakt oss for å ta en prat om sensorteknologi


Friksjonsfrie lokaler

Se hvilke arealer og arbeidsplasser som er ledige når du kommer på jobb


I store virksomheter med aktivitetsbaserte arbeidsplasser/ «free seating» kan det være et irritasjonsmoment starte dagen med å lete etter en ledig arbeidsplass. Gjennom å ta i bruk sensorer og visning av ledige plasser på en stor skjerm ved inngangen eller på en app på telefonen, vil den ansatte raskt og effektivt finne en ledig plass og komme i gang med dagens arbeidsoppgaver. Dette sammen med at man raskt kan se hvilke møterom og stillerom/telefonbokser som er ledig gir en smidig arbeidshverdag uten tidkrevende og irriterende booking prosedyrer.

Smart booking

Enkelt å finne og reservere ledige arbeidssoner

Hvis du noen dager i forveien vet at du eller prosjektet du deltar i har behov for en eller flere arbeidsplasser en kort periode kan du via vår booking App, få en oversikt over hvilke plasser/områder som er ledig og på en enkel måte reservere disse. Via sensorteknologien og regler som defineres i bookingløsningen før idriftsettelse vil løsningen frigjøre arealet dersom du/dere av en eller annen grunn ikke benytter dere av arbeidsplassen/arealet.

Bedre inneklima

Bedre inneklima gir bedre helse, trivsel og produktivitet

Inneklimaet på arbeidsplassen er viktig for arbeidstakernes helse, trivsel og produktivitet. Ved bruk av sensorer vil en til enhver tid ha kunnskap om verdier som temperatur, CO2, støy, lys, radonverdiene i lokalene og hvordan disse verdiene har utviklet seg over en definert periode. Denne kunnskapen gir virksomheten faktabasert informasjon til å iverksette korrektive tiltak.

Trygg avstand

Bedre kontroll på arealbruk ivaretar smittevern

I den senere tiden har virksomhetene vært avhengig av å etablere strenge rutiner for smittevern blant annet med ulike regler for antall arbeidstakere på jobb, regler for avstand. Dette har medført at flere virksomheter eksempelvis kun kan benyttes hver andre arbeidsplass i perioder, og belegget i møterommene må begrenses. Ved å benytte sensorteknologi vil en til enhver tid kunne se overvåke at regler overholdes og gjennomføre nødvendige tiltak ved avvik.

Lindbak SMARTE KONTOR

Fordeler med sensorteknologi:

 • Friksjonsfrie lokaler

  Se hvilke arealer og arbeidsplasser som er ledige når du kommer på jobb.
 • Smart booking

  Enkelt å finne og reservere ledige arbeidssoner.
 • Bedre kontorhelse

  Bedre inneklima gir bedre helse, trivsel og produktivitet
 • Trygg avstand

  Bedre kontroll på arealbruk ivaretar smittevern

Få et godt arbeidsmiljø og optimal plassutnyttelse med sensorteknologi.