LINDBAK IT

Våre kunder skal ha en smidig og bekymringsfri IT-hverdag

Lindbak IT betjener SMB-markedet innenfor IT-drift, nettverk, lagring, hardware og sikkerhet, og vår arbeidsmodell bygger på automatiserte prosesser og skalerbar bruk av teknologi. Med kontinuerlig overvåkning og fri førstelinje sørger vi for at du alltid er trygg, og gjennom en betalingsmodell basert på pris per bruker, har du forutsigbarhet både på drift og kostnader.

Lindbak IT er Helsenett-godkjent og drifter løsninger i skyen og eget datasenter, og onsite med lokal tilstedeværelse.

 • Lindbak IT-Total

  Lindbak leverer et komplett tjenestekonsept innen drift, nettverk, lagring og sikkerhet – fra arkitektur, prosjektledelse og implementering av løsninger, til vedlikehold, oppgraderinger og døgnbemannet brukersupport. For bedrifter med svært høye krav til tilgjengelighet og oppetid, drifter vi komplette løsninger basert på pris per bruker. Vi kaller det Lindbak Total.

  Les mer om Lindbak Total
 • IT sikkerhetsrapport

  Å jobbe med IT-sikkerhet i eget firma er en utakknemlig og tidkrevende oppgave. For det er nemlig ikke sikkert at den jobben som ble gjort i 2017 eller i fjor holder mål. En sikkerhetsrapport vil oppsummere status på bedriftens IT-infrastruktur. Bakgrunnen for rapporten er en gjennomgang av hvilke aktive tiltak bedriften har gjort og eventuelt også simulerte angrep som tester både teknisk sikkerhet og de ansattes rutiner for å unngå å «gå i fella».

  Les mer om tjenesten IT-sikkerhetrapport
 • Hva er GDPR

  Personvernsforordningen (GDPR) er en EU-forordning som Norge må følge. Målet er å styrke rettighetene til forbrukerne, og å gjøre det forutsigbart å drive næringsvirksomhet.

  Les mer om GDPR her

Aktuelt fra Lindbak IT:

Les mer

WE MAKE IT WORK.
AT WORK.

Våre kunder skal ha en smidig og bekymringsfri IT-hverdag

LINDBAK total

Lindbak leverer et komplett tjenestekonsept innen drift, nettverk, lagring og sikkerhet – fra arkitektur, prosjektledelse og implementering av løsninger, til vedlikehold, oppgraderinger og døgnbemannet brukersupport. For bedrifter med svært høye krav til tilgjengelighet og oppetid, drifter vi komplette løsninger basert på pris per bruker. Vi kaller det LINDBAK IT total.

Les mer i IT-bloggen: